Integritetspolicy

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Varför vi förvarar personuppgifter

Bra Bildelar Norden AB sparar enbart den information som behövs för att kunna hantera kunders beställningar. Samt besvara diverse produktfrågor, frakter och affärsverksamheten i övrigt. Samt kunna utföra utskick av nyhetsbrev och erbjudanden för de kunder och intressenter som efterfrågat det.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
Köpvanor och köphistorik

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas inte längre än vad de behövs. Kundinformation sparas i max 2 år efter din senaste beställning hos Bra Bildelar Norden AB. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföring.

Nyhetsprenumerant

Din e-postadress sparar vi till dessa att du säger upp din prenumeration. Vill du inte längre ta del av nyhetsbrevet kan du enkelt avregistrera dig direkt i nyhetsbrevet. Dina personuppgifter raderas då ur vår databas.

Tredjepart

Bra Bildelar Norden AB lämnar endast ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter åt Bra Bildelar Norden AB, exempelvis affärssystem och speditörer. Vi har med dessa leverantörer avtal som förbjuder dem att i sin tur lämna ut några uppgifter. Bra Bildelar Norden ansvarar för att personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa lagkrav eller krav från myndigheter.

Rättigheter och kontaktinformation

Bra Bildelar Norden AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av dina personuppgiftsbehandling, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet.

Om du anser att Bra Bildelar Norden AB inte behandlar dina uppgifter enligt gällande lagstiftning kan du ge klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Denna webbplats nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter.

Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till butiken.

Denna webbplats använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla mfl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen begränsas. 

Säkerhet

Bra Bildelar Norden AB har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst. Bra Bildelar Norden begränsar även anställdas tillgång till personuppgifter. För att minska risken av felhantering ser vi till att endast de som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

Ändring av policyn

Bra Bildelar Norden AB har rätt att när som helst ändra denna policy. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på www.brabildelar.se. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är uppdaterad med de senaste ändringarna. Ändringar av större betydelse meddelas även genom e-post på de adresser vi har lagrad.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller har övriga frågor, är du välkommen att kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Bra Bildelar Norden AB
559057-0361
Garvarebacken 2B
1293 91 Olofström
Sverige

E-post: info@brabildelar.se